To The Point

Circulair Leiderschap met visie en impact

Samen zetten Dorine en Maria hun expertise in om circulair leiderschap te bevorderen. De impact ervan reikt zowel binnen als buiten de organisatie.

Zeker in roerige tijden is circulair leiderschap van essentieel belang. Het gaat over het verbinden van wat er binnen en buiten gebeurt, en het verbinden van sociale en economische aspecten omdat alles nu eenmaal met elkaar vervlochten is. Of het nu gaat om de gezondheidszorg, het klimaat, de wooncrisis of sociale ongelijkheid; het hangt allemaal samen.

De intelligente lockdown heeft ons laten ervaren dat wij elkaar prima een tijdje alleen online kunnen ontmoeten. Maar we willen uiteraard ook weer fysiek in elkaars nabijheid verkeren.
We gaan toe naar een combinatie van fysiek en online ontmoeten; hybride werken.
Dat brengt een andere beweging op gang. Met het hybride werken wordt sociale verbinding nog belangrijker. Het vraagt om openheid en sensitiviteit tussen leidinggevende en medewerker. Actief informeren en beleving delen; het is beide essentieel.

De zee is zelden kalm

Met name in deze onrustige tijd is dat voor ieder zichtbaar en voelbaar. De enige zekerheid die er is, is dat het onzekere tijden zijn.  Wat betekent dit besef voor leiderschap binnen organisaties? Hoe houd je mensen bij elkaar en hoe stuur je de organisatie als geheel aan als de golven, binnen én buiten, steeds hoger worden?

Wat vraagt het van leiders?

De tijd om het roer om te gooien is nog nooit zo actueel geweest. Zowel binnen de organisatie als daarbuiten, zijn de oude definities van leiderschap aan het vervagen. Autoriteit gaat steeds meer over de weg tonen, en minder over de weg dicteren. Het gaat over draagvlak creëren door middel van dialoog. Over mensen bereiken (ratio) en beroeren (gevoel).
Met name voor leiders die gewend zijn mensen fysiek te zien en daar ook hun stijl op hebben aangepast is, wordt dat een grote uitdaging.
Het betekent loslaten en vertrouwen geven. En er toch zijn.

Dorine en Maria ondersteunen leiders en bestuurders die hierop willen blijven aansluiten .

TO THE POINT is een krachtige samenwerking van twee professionals met elk hun eigen expertise, maar met een gezamenlijke focus. Het resultaat is een powerhouse met grote reikwijdte, waarmee organisaties hun doelen niet alleen helder krijgen, maar ze ook bereiken.

Dorine en Maria richten zich op circulair en inspirerend leiderschap, op elk niveau:

  • Missie, visie: de core van het bedrijf
  • De mens en de cultuur van het bedrijf samenbrengen
  • Maatschappelijke impact
  • Storytelling om de narratieve cultuur van een organisatie te bereiken
Pijl omlaag - website Maria Menger

Voor leiders en bestuurders

… die willen werken vanuit vertrouwen en loslaten
… die sturen op interne culturele waardes en willen aansluiten op maatschappelijke waardes
… voor wie visie en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan
… die de zaak en de mens niet los zien
… die hun eigen verbindende rol en authenticiteit willen verdiepen
… die hun eigen charisma willen ontwikkelen

Circulair Leiderschap gaat uit van de kracht en de collectiviteit van de groep en de verantwoordelijkheid van ieder individu in de groep.
Leiders en bestuurders die ervoor kiezen om te geven en te delen, zowel binnen als buiten de organisatie, en niet om het hebben van macht. Die hun eigen moreel kompas duurzaam onderzoeken. Niet alleen vanuit hun eigen perspectief, maar ook in breed perspectief: vanuit mens, organisatie en maatschappij. En die daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor de eindresultaten.

Pijl omlaag - website Maria Menger

Dorine

Wat is de missie en visie waar alles uit voortvloeit?

Dorine Mobron is Missie & Visie specialist, Performance Coach en Storyteller. Zij zoekt naar de bron van jouw inzet als leider of bestuurder. Datgene dat jouw focus op de toekomst bepaalt en invloed heeft op de gehele organisatie, en de impact van de organisatie op de omgeving. Met een scherpe blik en vraagstelling haalt Dorine naar boven waar het voor de organisatie en haar stakeholders echt om draait.
Met storytelling versterk je de narratieve cultuur van een organisatie. Het maakt de missie en visie voelbaar. En van daaruit uitvoerbaar. Met kennis van communicatie en performance begeleidt Dorine leiders, bestuurders en ondernemers in het vergroten van hun impact en charisma. Dat is de kracht van Dorine.

Maria

Wie is de mens binnen de organisatiecultuur?

Maria Menger is Cultuur- & Organisatiepsycholoog, Leiderschapscoach en Storyteller. Zij focust op de mens in het systeem, in al zijn diverse vormen.
De samenhang tussen mensen en hun plaats in een cultuur. Wat gebeurt er in de verbinding tussen mens, organisatie en maatschappij? En hoe maak je dat tot een bewust proces? Bewustzijn leidt immers tot bekrachtiging van kwaliteiten.
Bij aanvang van veranderprocessen de dialoog aangaan, met oprechte aandacht voor elkaar, dat maakt het verschil. Als corporate antropoloog en als psycholoog onderzoekt Maria, vanuit haar ‘systemische bril’ samen met haar klanten een ander perspectief naar rangorde, gedragspatronen, rituelen, onderlinge relaties en verhalen.

Dorine en Maria passen in hun werk verrassende en creatieve werkvormen toe. Zij hebben Het Storytelling Spel ontwikkeld dat deze werkwijze ondersteunt.
Het gaat bij hen om maatwerk; waarbij het doel helder is, maar de weg ernaar toe ‘meandert’. En die weg heeft vaak bijzondere en onverwachte afslagen.

Dorine en Maria passen in hun werk verrassende en creatieve werkvormen toe. Zij hebben een spel ontwikkeld dat deze werkwijze ondersteund.
Het gaat bij hen om maatwerk; waarbij het doel helder is, maar de weg er naar toe ‘meandert’. En die weg heeft vaak bijzondere en onverwachte afslagen.

Pijl omhoog - website Maria Menger