Foto van een doorkijk in een gallerij met pilaren - Maria Menger

Organisatie

& cultuur

Wat gebeurt er in de verbinding tussen mens en organisatie?

Dat is wat mij al vroeg bezig hield. En nog steeds intrigeert! Wat maakt dat mensen doen wat ze doen?  Of dat nu is in gesprekken met directies, teams of individuen, het is steeds de rode draad in wat ik tegenkom. Vandaar dat cultuurverandering ‘Culture Change’ niet zo eenvoudig is: mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

De sleutel is om mensen mee te nemen in deze processen. Niet pas wanneer een en ander al bedacht is door directie, maar juist in het begin van het veranderproces de dialoog aangaan, vanuit met oprechte aandacht voor elkaar, wat het verschil zal maken. Kijk met een scherp oog naar de huidige gedragspatronen en dat wat niet wordt uitgesproken, maar wat je wel kunt ‘voelen’, en neem dit heel serieus.

Door mijn kennis van corporate antropologie en het ‘opzetten van mijn systemische bril’ wordt steeds meer zichtbaar wat er zich werkelijk afspeelt in de dynamiek van de organisatie. Het biedt meer zicht op de rangorde, de gedragspatronen, de rituelen, de onderlinge relaties en de verhalen. Het laat het verschil zien tussen de formele organisatiestructuur en de informele machtsbronnen. Wat zijn de leidende principes van de organisatie. Hoe maken de (in)formele leiders (bewust of onbewust) gebruik van rituelen, verhalen en ‘moderne magie’ om een geplande organisatieverandering te boycotten of te stimuleren.

Nieuwsgierigheid, een open mind en oprechte aandacht voor de driehoek, mens, organisatie en maatschappij, is voor mij het uitgangspunt als ik word uitgenodigd om mee te denken bij een vraagstuk.
Maria Menger

Pijl omlaag - website Maria Menger

Werkwijze

1e stap

  • Verkennend gesprek met de opdrachtgever om de vraag, het probleem scherp te krijgen.
  • Na overeenstemming met opdrachtgever, volgt meestal een onderzoek aan de hand van interview(s) met de betrokken persoon/personen, in een vertrouwelijke en veilige setting.
  • In grote lijnen uitwerking van deze interviews, inclusief analyse, aanbeveling en plan van aanpak. Bespreking van deze (geanonimiseerde) uitwerking met de opdrachtgever. Essentieel is het verkrijgen van mandaat, zodat de volgende stap gedragen wordt door de directie/bestuur. Het doel/visie waar naar toe te werken is helder verwoord, maar de weg er naar toe ligt open. Dat is afhankelijk van het verdere proces.

2e stap

  • Terugkoppeling aan degenen met wie de interviews zijn gevoerd met als doel om draagvlak te creëren voor het plan van aanpak.
  • Handen en voeten geven aan het plan van aanpak moet een gezamenlijk verhaal zijn / worden. Verhalen vangen, vormen en vertellen (Storytelling) en mijn systemische kijk zijn hierbij een belangrijk onderdeel gebleken.

3e stap

  • Aangezien het maatwerk is, wordt dan pas duidelijk welke instrumenten, tools, e.d. worden ingezet.
Pijl omlaag - website Maria Menger

Testimonials

Samen werken met Maria is top! Ze heeft de juiste mix van geduld, charme en een helder inzicht in de personen met wie ze werkt. Tegelijk is ze goed in staat om de dingen die spelen ook aan de orde te stellen, of ervoor te zorgen dat ze door jezelf aan de orde komen. De werkwijze van Maria geeft in mijn ogen de juiste mix tussen concrete zaken die aan de oppervlakte spelen maar ook de zaken die er altijd op een dieper niveau zijn maar die je nog niet hebt durven aanpakken... Maria helpt om dit op een veilige, maar ook resultaatgerichte, wijze te doen.

Berend Tirion, Task Director Natural Capital/Member of Board of Directors Friesland Province

We zijn als team samen met Maria erg druk bezig geweest met het oplossen van knelpunten, die betrekking hebben op de cultuur binnen het team. Mede door de inzet van Maria, haar enthousiasme en haar expertise hebben we cruciale knelpunten in het team op weten te lossen. We hebben Maria als erg prettig ervaren en we keken telkens opnieuw en met veel enthousiasme naar de desbetreffende bijeenkomsten uit. De inhoud van deze bijeenkomsten hebben we gezamenlijk vorm kunnen geven. Maria zoekt op de juiste wijze aansluiting bij zowel het team als bij het individu. Erg prettig om met haar samen te mogen werken en om de passie voor het vak bij Maria te zien!

Thomas ter Brake, Manager Aveleijn

Pijl omhoog - website Maria Menger